Metronom

Skip To Content

Privacybeleid

De Nederlandse versie van het privacybeleid is nog niet bijgewerkt. Raadpleeg de Engelse of Franse versie in afwachting van de Nederlandse vertaling.


De privacy van uw persoonsinformatie (zoals hieronder beschreven) is belangrijk voor Metronom Health. Om uw privacy beter te beschermen, geeft Metronom Health u hierbij zijn privacybeleid (het “Privacybeleid”), zodat u begrijpt welk engagement elke gebruiker van metronomhealth.com (de “Website”) aangaat. Dit Privacybeleid beschrijft de informatie die het bedrijf over u kan verzamelen; hoe uw informatie wordt gebruikt; hoe ze wordt beschermd; en welke opties u heeft over hoe die informatie wordt gebruikt. Metronom Health wil dat u zich zo comfortabel mogelijk voelt terwijl u zijn Website bezoekt. Dit Privacybeleid regelt de privacypraktijken en -procedures van Metronom Health met betrekking tot de gegevens die het online verzamelt via de Website en hoe Metronom Health deze informatie gebruikt. Door de Website te bezoeken, stemt u in met de praktijken en procedures die in dit Privacybeleid worden beschreven. Indien u het niet eens bent met de praktijken en procedures in dit Privacybeleid moet u het gebruik van elk deel van de Website stopzetten en de toepasselijke procedures in de rubriek Uitschrijven van dit Privacybeleid volgen.

Metronom Health raadt u aan dit Privacybeleid en de Gebruiksvoorwaarden regelmatig na te lezen, omdat ze af en toe kunnen aangepast worden naarmate onze Website en diensten evolueren. Indien u de Website blijft gebruiken nadat een herziene Privacybeleid wordt gepubliceerd, betekent dit dat u de herziene voorwaarden aanvaardt. In bepaalde omstandigheden (bv. met betrekking tot cruciale wijzigingen) kunnen we er ook voor kiezen om u op de hoogte te brengen van wijzigingen of updates van ons Privacybeleid via andere kanalen, zoals vermelding van een mededeling op de startpagina van de Website of door u een e-mailbericht te sturen.

Geïnformeerde toestemming

Door uw gebruik van deze Website stemt u in met de voorwaarden van dit Privacybeleid en de Gebruiksvoorwaarden en gaat u akkoord met de verzameling, het gebruik en de kenbaarmaking van informatie die door Metronom Health wordt verzameld, overeenkomstig de voorwaarden van dit Privacybeleid en de Gebruiksvoorwaarden.

Minderjarigen

Deze Website is niet gericht tot kinderen en de meeste diensten die op deze Website worden aangeboden zijn bedoeld voor personen van 18 jaar of ouder.

Gebruikersinformatie

Actief verzamelde gebruikersgegevens

Om bepaalde diensten of functies te gebruiken, of om deel te nemen aan bepaalde activiteiten op de Website, kan het nodig zijn om een ledenaccount op de Website aan te maken en/of bepaalde informatie mee te delen, aan de hand waarvan u identificeerbaar bent, zoals naam, e-mailadres, adres, telefoonnummer en andere persoonsinformatie (samen “Persoonsinformatie”). Indien u de gevraagde informatie niet meedeelt, zult u nog steeds toegang hebben tot bepaalde inhoud op de Website. Informatieverzameling en gebruikersbeleid van Metronom Health met betrekking tot de gebruikersinformatie worden in dit Privacybeleid beschreven. Wanneer u uw ledenaccount aanmaakt, stemt u ermee in om enkel ware, nauwkeurige, actuele en volledige informatie mee te delen en aanvaardt u alle aansprakelijkheid voor alle activiteiten die plaatsvinden binnen uw ledenaccount. U mag uw ledenaccount niet verkopen, overdragen of toekennen of anderen toestemming geven om hem te gebruiken. Metronom Health behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving uw ledenaccount stop te zetten.

Metronom Health zal uw Persoonsinformatie, zoals uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres verzamelen wanneer u deze via deze Website aan ons meedeelt. Metronom Health en/of de bedrijven die Metronom Health inhuurt, zullen deze informatie gebruiken om uw verzoek om informatie uit te voeren of anderzijds zoals via de Website aan u kenbaar gemaakt wanneer u uw informatie aan ons meedeelt. Af en toe kan Metronom Health deze informatie gebruiken om een beter inzicht te verwerven in uw behoeften en hoe het zijn producten en diensten kan verbeteren en kan het deze informatie gebruiken om contact met u op te nemen. Metronom Health zal de Persoonsinformatie die u meedeelt via de website niet verkopen of op een andere manier overmaken aan derden voor eigen gebruik, tenzij u dit specifiek wordt gemeld wanneer u uw informatie via deze Website meedeelt.

Passief verzamelde gebruikersgegevens

Wanneer u via deze Website met Metronom Health in contact treedt, ontvangen we bepaalde “Gebruikersgegevens” en slaan we deze op. Deze Gebruikersgegevens, met o.a. uw IP-adres, uw browsertype, uw besturingssysteem, de pagina's die u op de Website bekijkt, de pagina's die u onmiddellijk voor- en nadat u naar onze Website gaat bekijkt, worden passief verzameld aan de hand van een aantal technieken, zoals cookies (zie verder) en worden niet gebruikt om u specifiek te identificeren. Metronom Health kan deze Gebruikersgegevens zelf opslaan of ze kunnen opgeslagen worden in databases die eigendom zijn van en beheerd worden door aangesloten bedrijven, agenten of dienstverleners van Metronom Health. Metronom Health behoudt alle rechten op deze databases en de informatie die zij bevatten.

Deze Website zal dergelijke Gebruikersgegevens gebruiken samen met informatie afkomstig van andere partijen en deze combineren met andere informatie om bijvoorbeeld het totale aantal bezoekers van deze Website bij te houden, het aantal bezoekers op elke pagina van deze Website, de trefwoorden die bezoekers gebruikten om deze Website te vinden en de domeinnamen van de internetproviders van de bezoekers. Metronom Health kan ook Gebruikersgegevens kenbaar maken om zijn diensten of huidige en potentiële zakenpartners te beschrijven en naar andere derden voor andere wettelijke doeleinden. Bovendien kunnen derden automatisch Gebruikersgegevens over uw online activiteiten verzamelen over een tijdsperiode en over verschillende websites wanneer u naar de Website gaat.

We reageren momenteel niet op "do not track"-signalen van webbrowsers of andere mechanismen die een methode bieden om het verzamelen van informatie te verhinderen over netwerken en websites en online diensten waar wij deel van uitmaken. Als we dat in de toekomst wel zouden doen, zullen we in dit Privacybeleid beschrijven hoe we dit aanpakken. Bezoek de volgende website, www.allaboutdnt.org, voor meer informatie over dit ontwikkelingsgebied.

Cookies

Bij het operationeel houden van deze Website kan Metronom Health gebruik maken van een technologie, die we “cookies” noemen. Een cookie is een stukje informatie die de computer die de Website host op uw computer plaatst (eigenlijk op uw browser) wanneer u naar een website gaat. De cookies van Metronom Health helpen om de Website functioneler te maken en Metronom Health de mogelijkheid te bieden om het gebruik van de Website nauwkeuriger te analyseren. Op de meeste internetbrowsers vindt u een rubriek “Help” in de takenbalk. U kunt deze rubriek nalezen voor meer informatie over hoe u een melding kunt krijgen wanneer u een nieuwe cookie ontvangt en hoe u cookies kunt uitschakelen. We raden u aan om de cookies te laten aanstaan omdat deze ervoor zorgen dat u kan genieten van bepaalde functies van de Website.

Gebruik en bekendmaking van informatie

Metronom Health beschouwt uw informatie als een cruciaal deel van zijn relatie met u. Wij, onze aangesloten bedrijven en dochters, kunnen de informatie die we over u verzamelen voor een aantal doeleinden gebruiken, onder andere maar niet beperkt tot:

We zullen informatie, met inbegrip van Persoonsgegevens, overmaken aan onze dochters en aangesloten bedrijven die er ook mee hebben ingestemd om dit Privacybeleid te respecteren. Bovendien neemt Metronom Health, net als heel wat andere bedrijven, soms andere bedrijven in dienst om bepaalde zakengerelateerde functies uit te voeren. Wanneer een niet-aangesloten bedrijf in dienst wordt genomen om een dergelijke functie uit te voeren, streeft Metronom Health ernaar om het enkel de informatie te verschaffen die het nodig heeft om zijn specifieke functies uit te voeren.

Op de Website kunnen er functies zijn waarbij u ervoor kunt kiezen om inhoud van de Website te delen of naar iemand te versturen. Of u kunt de mogelijkheid krijgen om informatie online te publiceren, zoals een blog of een messageboard. Wanneer u Persoonsinformatie meedeelt moet u er rekening mee houden dat uw Persoonsinformatie mogelijk toegankelijk is voor het grote publiek of anderen en bijgevolg zonder uw instemming door anderen kan verzameld en gebruikt worden. U dient zich ervan bewust te zijn dat uw gebruik van het internet en onze Website en mobiele Websites, toepassingen en online middelen geheel op eigen risico is.

Er zijn ook een beperkt aantal andere omstandigheden waarin Metronom Health uw Persoonsinformatie en andere informatie die het bezit kan delen met bepaalde andere derden, zonder dat u hier verder over wordt ingelicht, zoals hieronder beschreven.

Wettelijke vereisten

Metronom Gezondheid kan uw Informatie, Gebruikersgegevens en andere informatie bekendmaken indien het hier wettelijk toe verplicht is of in goed vertrouwen dat deze handeling noodzakelijk is om (a) een wettelijke verplichting te vervullen; (b) de rechten of eigendom van Metronom Health of zijn aangesloten bedrijven beschermt en verdedigt; (c) in dringende omstandigheden handelt om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de Website of het publiek te beschermen; of (d) beschermt tegen wettelijke aansprakelijkheid. Met name de verzameling, het gebruik en de bekendmaking van informatie kan een overdracht van informatie met zich meebrengen naar andere landen dan de VS, waar mogelijk niet dezelfde wetten en regels met betrekking tot persoonlijk identificeerbare informatie gelden.

Bedrijfsoverdrachten, mergers en gerelateerde activiteiten

Naarmate Metronom Health zijn activiteiten ontwikkelt, is het mogelijk dat het verkoopt, aankoopt, een partnerschap aangaat of een reorganisatie doorvoert. In geval van een verkoop, merger, partnerschap, reorganisatie, herstructurering, ontbinding of gelijkaardig evenement waar het bedrijf of de activa van Metronom Health bij betrokken zijn, kan de Persoonsinformatie deel uitmaken van de overgedragen activa.

Correctie en Uitschrijven

Indien Persoonsinformatie die u aan deze Website bezorgt verouderd zou zijn, verzoeken wij u contact op te nemen met Metronom Health via de pagina 'Contact'. Wij zullen de informatie dan bijwerken. Indien u zich wenst uit te schrijven voor onze commerciële e-mails, klik op de uitschrijfkoppeling of gelijkaardige koppeling in onze e-mail.

Verwerking van informatie

De informatie die via deze Website wordt verzameld, zal verwerkt worden in en overeenkomstig de wetten van de Verenigde Staten, die mogelijk niet dezelfde bescherming bieden voor uw Persoonsinformatie als in uw thuisland en kan ter beschikking staan van de Amerikaanse overheid of haar instanties volgens een wetsorder dat geldig is in de Verenigde Staten. Bovendien kunnen we uw informatie overdragen buiten de Verenigde Staten naar onze aangesloten bedrijven, zakenpartners en dienstverleners die zich in andere landen bevinden. Deze landen bieden mogelijk niet hetzelfde beschermingsniveau voor uw Persoonsinformatie als in uw thuisland. Door de Website te gebruiken, stemt u in met een dergelijke overdracht naar en verwerking in de Verenigde Staten en andere landen. Indien u meer informatie wenst met betrekking tot de regels en praktijken omtrent de Website met betrekking tot dienstverleners, neem contact op met ons team via info@metronomhealth.com.

Beveiliging

Deze Website onderneemt redelijke stappen om Persoonsinformatie te beschermen die u naar deze Website verstuurt en om deze informatie te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, bekendmaking, aanpassing of vernietiging. U dient er echter rekening mee te houden dat overdracht via het internet nooit 100% veilig is. U mag niet:

Websitekoppelingen

Deze Website kan koppelingen of verwijzingen bevatten naar andere Websites waar dit Privacybeleid niet op van toepassing is. We moedigen u aan om het Privacybeleid van elke Website waar u naartoe gaat, na te lezen. U bevestigt en stemt ermee in dat wij niet aansprakelijk zijn voor het verzamelen en gebruik van uw informatie door deze derden, die buiten onze controle vallen.

Contact met ons opnemen

Neem contact op met Metronom Health als u vragen, opmerkingen, verzoeken of bezorgdheden hebt met betrekking tot dit Privacybeleid of informatiepraktijken voor deze Website. Gebruik hiervoor de pagina Contact met ons opnemen.

Wijzigingen aan dit Privacybeleid

Dit Privacybeleid kan wijzigingen ondergaan. Onderhavig beleid zal steeds op deze Website gepubliceerd worden. Controleer regelmatig opnieuw, in het bijzonder wanneer u Persoonsinformatie verstrekt. 

Dit Privacybeleid werd voor het laatst bijgewerkt op 21 mei 2017.

Alarm

U verlaat nu de website van Metronom Health, Inc. en voert een website van derden in waarover Metronom Health, Inc. geen controle heeft. Noch Metronom Health, Inc. noch haar dochterondernemingen of filialen zijn verantwoordelijk voor de inhoud van websites van derden die hyperlinks zijn van deze pagina of een hyperlink die op een hyperlink-website staat, of garanderen of onderschrijven de informatie, aanbevelingen, producten of diensten die worden aangeboden op websites van derden.

Voortzetten Annuleer