Metronom

Skip To Content

EEN REVOLUTIE IN CGM DANKZIJ INNOVERENDE TECHNOLOGIE EN OP DE PATIËNT GERICHT ONTWERP

Continue GlucoseMonitoring (CGM) staat op het punt de traditionele Self Blood Glucose Monitoring (SBGM - zelfmonitoring van glucose in bloed) te vervangen als standaardzorg voor diabetici. Vele factoren zullen de verschuiving van de traditionele SBGM naar CGM beïnvloeden en we denken dat technologische vooruitgang in CGM-technologieën en het productaanbod een belangrijke drijvende kracht zullen zijn voor deze verandering. Gezien slechts 10% van de mensen met Type I-diabetes CGM-technologie gebruiken sinds 2017 en er zo goed als geen doorbraak is bij mensen met Type II-diabetes, is er duidelijk een behoefte aan verfijning en een evolutie in het huidige aanbod van Continue GlucoseMonitoringtechnologie die moet leiden tot een betere, veiligere en geïndividualiseerde gebruikerservaring die voor iedereen betaalbaar is.

Om Continue GlucoseMonitoring (CGM) een ruimere toepassing te krijgen, moeten de kerntechnologie en het productontwerp een aantal cruciale gebruikersvereisten aanpakken, zoals:

  • Moet discreet zijn met een kleine impact op het lichaam
  • Een gebruikersweergave die geïntegreerd is en past in de levensstijl van de gebruiker
  • Correcte en betrouwbare resultaten weergeven in alle omstandigheden
  • Geen of minder nood aan tests via vingerprik, zonder dat de prestaties, correctheid, betrouwbaarheid en veiligheid van het product voor de gebruiker in het gedrang komt
  • De mogelijkheid tot integratie met materiaal voor het toedienen van insuline voor een beter dagelijks beheer
  • Een toestel dat op het lichaam kan gedragen worden dat veilig, bestendig en comfortabel is
  • Een oplossing waarbij de gegevens makkelijk kunnen gedeeld worden met een medisch team en andere zorgverleners
  • Een betaalbare oplossing die kan terugbetaald worden door derden en toegankelijk voor iedereen

Dit is het systeem dat Metronom Health wil ontwikkelen.

HET VERSCHIL DAT METRONOM
UITMAAKT: TECHNOLOGIE DIE DE HUIDIGE
SECTOR HELEMAAL OMGOOIT

In tegenstelling tot andere CGM's die momenteel beschikbaar zijn, is de Metronoms benadering van glucosemeting anders. De opto-enzymatische technologie van Metronom maakt gebruik van slimme sensortechnologie, die het hoofd biedt aan de uitdaging rond glucosemeting in het lichaamsweefsel. Dit vereenvoudigt of heft veel van de omslachtige procedures op die nodig zijn om de bestaande CGM's te gebruiken. Vele daarvan maken gebruik van een elektrochemische technologie. Enkele van de technologische voordelen van Metronom zijn:

DE METRONOM-OPLOSSING CREËREN

Alarm

U verlaat nu de website van Metronom Health, Inc. en voert een website van derden in waarover Metronom Health, Inc. geen controle heeft. Noch Metronom Health, Inc. noch haar dochterondernemingen of filialen zijn verantwoordelijk voor de inhoud van websites van derden die hyperlinks zijn van deze pagina of een hyperlink die op een hyperlink-website staat, of garanderen of onderschrijven de informatie, aanbevelingen, producten of diensten die worden aangeboden op websites van derden.

Voortzetten Annuleer