Metronom

Skip To Content

Gebruiksvoorwaarden

LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG

Privacybeleid

Dit privacybeleid (het "Privacybeleid") geeft weer hoe u onze website gebruikt (metronomhealth.com - de "Website"). Het beschrijft welke informatie het bedrijf over u mag verzamelen; hoe uw informatie wordt gebruikt; hoe het wordt beschermd; en welke keuzes je hebt met betrekking tot je gegevens. Het is van toepassing op onze privacypraktijken en -procedures met betrekking tot de gegevens die we online via de Website verzamelen en hoe we dergelijke informatie gebruiken.

Door de Website te bezoeken gaat u akkoord met de gebruiksvoorwaarden van Metronom Health in overeenstemming met het Beleid. Als u het niet eens bent met de werkzaamheden en procedures hier beschreven, stop dan met het gebruik van de website en volg de toepasselijke procedures die worden beschreven in "Abonnement opzeggen" indien nodig.

Lees dit privacybeleid regelmatig want het kan worden gewijzigd.

De informatie die we verzamelen en hoe we deze gebruiken is afhankelijk van wat u doet tijdens uw bezoek aan onze website. Wij verzamelen en gebruiken uw niet-persoonlijke informatie anders dan uw persoonlijke informatie.


Niet-persoonlijke informatie

Niet-persoonlijke informatie is informatie die wordt verzameld via de Website die u niet als individu identificeert of op geen enkele manier aan u is gelinkt. De informatie is passief verzameld via uw interacties met onze Website. Het betreft "gebruikersgegevens" zoals:

• uw Internet Protocol-adres,

• uw browsertype,

• uw besturingssysteem,

• de pagina's die u op de website bekijkt,

• de pagina's die u bekijkt vlak vóór en nadat u de website hebt bezocht.

We kunnen gebruikersgegevens zelf opslaan of laten opslaan in databases die worden bijgehouden door onze gelieerde ondernemingen, agenten of serviceproviders. We behouden alle rechten op deze databases en de informatie die erin is opgenomen.

Cookies: bij het gebruik van deze site kunnen we een technologie gebruiken die 'cookies' wordt genoemd. Een cookie is een stukje informatie dat de computer gebruikt om uw computer (browser) te geven wanneer u een website bezoekt. Onze cookies helpen ons de website te begrijpen en stellen ons in staat om het gebruik van de website nauwkeuriger te analyseren.

Omdat niet-persoonlijke informatie op geen enkele manier u kan identificeren of gelinkt worden met u, zijn er geen beperkingen voor de manieren waarop we niet-persoonlijke informatie kunnen gebruiken of delen. We willen niet-persoonlijke informatie gebruiken om u beter van dienst te zijn en deze website te verbeteren. We kunnen bijvoorbeeld niet-persoonlijke informatie gebruiken om het volgende in kaart te brengen:

• het totaal aantal bezoekers van de website,

• het aantal bezoekers van elke pagina van de website,

• de trefwoorden die bezoekers hebben gebruikt om deze website te vinden en

• de domeinnamen van internetproviders van bezoekers.

We kunnen gebruikersgegevens vrijgeven om onze diensten te beschrijven aan huidige en toekomstige zakelijke partners en aan andere derden voor andere wettige doeleinden. Bovendien kunnen derden persoonlijke gegevens over uw activiteiten op verschillende websites verzamelen wanneer u de website bezoekt.

Niet bijhouden: we reageren momenteel niet op webbrowser ‘do not track’ of andere mechanismen die een methode aanbieden om af te zien van de verzameling van informatie over netwerken van websites en online diensten waaraan we deelnemen. Indien dit in de toekomst zal gebeuren, zal dit beschreven worden in dit privacybeleid. Bezoek de volgende websites, http://www.allaboutdnt.org, http://www.aboutads.info/, http://youronlinechoices.eu/ voor meer informatie over dit hoofdstuk.


Persoonlijke informatie

Persoonlijke informatie is informatie die we via deze website verzamelen wanneer u deze ingeeft. Deze informatie kan worden gebruikt om u te identificeren, zoals:

• naam,

• e-mailadres,

• adres,

• telefoonnummer en

• andere persoonlijke informatie (gezamenlijk "persoonlijke informatie")

Op sommige plaatsen op deze website hebt u de mogelijkheid om uw persoonlijke informatie aan ons te verstrekken of deel te nemen aan een activiteit. Als u bijvoorbeeld onze nieuwsbrief wilt ontvangen, moet u een account op de website maken en/of uw e-mail verzenden. We willen u vragen om u "opt-in" te maken of om positief in te stemmen met het gebruik van uw persoonlijke informatie ten behoeve van dergelijke communicatie.

Wij en/of onze agenten gebruiken deze informatie alleen om aan uw verzoek te voldoen. Van tijd tot tijd kunnen we naar deze informatie verwijzen om uw behoeften beter te begrijpen en om onze producten en diensten te verbeteren.

Wij zullen uw persoonlijke informatie verstrekt via deze website niet verkopen noch doorgeven aan derde partijen tenzij u specifiek anders werd gevraagd toen u uw informatie in gaf op deze website. Indien u de gevraagde infomatie niet ingeeft zal u alsnog toegang hebben tot informatie op deze website.

Privacy van kinderen

We zullen niet opzettelijk persoonlijke informatie verzamelen van kinderen jonger dan 13 jaar zonder toestemming van een mentor. Als u denkt dat we informatie hebben verzameld van een kind jonger dan 13 jaar, neem dan contact met ons op via het contactformulier.


Gebruik en openbaarmaking van informatie

Doel

Wij beschouwen uw informatie als een essentieel onderdeel van onze relatie met u. We kunnen de informatie die we verzamelen gebruiken voor een aantal doeleinden, waaronder, maar niet beperkt tot:

• voorzien van informatie die u vraagt;

• het leveren van marketingcommunicatie, promotiemateriaal of advertenties die voor u van belang kunnen zijn;

• aanpassen van uw ervaring bij het gebruik van de website, evenals het aanbieden van interactieve of gepersonaliseerde elementen op de website en het aanbieden van inhoud op basis van uw interesses;

• ons in staat stellen om de website en de diensten die we aanbieden te verbeteren, en door onze inhoud beter af te stemmen op de behoeften en voorkeuren van onze gebruikers;

• het genereren en analyseren van statistieken over uw gebruik van de website;

• onze adverteerders en sponsoren helpen onze gebruikers beter te begrijpen (voor dergelijke doeleinden wordt enkel niet-persoonlijke informatie gebruikt);

• het detecteren van, het voorkomen van en reageren op fraude, inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, schending van de gebruiksvoorwaarden, schending van de wet, of ander misbruik van de website; en

• ander gebruik binnen de context van het voorgaande.

 

Delen van persoonlijke informatie

We zullen alleen informatie delen met onze dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen die gebonden zijn door dit privacybeleid. Wanneer een niet-gelieerde onderneming wordt ingehuurd om een dergelijke functie te vervullen, proberen wij ze de informatie te verstrekken die zij nodig hebben om hun specifieke functies uit te voeren. In alle gevallen zullen wij hen niet machtigen om deze informatie te houden, vrij te geven of openbaar te maken tenzij het gebruik van uw informatie met anderen voor het doel van het verstrekken.

Wij verkopen, ruilen of publiceren uw persoonlijke gegevens niet, behalve in verband met bedrijfsuitverkoop, fusie, partnering, reorganisatie, herstructurering, ontbinding of overname. In die gevallen kan persoonlijke informatie deel uitmaken van de overgedragen activa.

We kunnen uw persoonlijke informatie en andere informatie in ons bezit ook delen met bepaalde extra derden zonder u hiervan op de hoogte te stellen, indien vereist door de wet of te goeder trouw als zo een actie nodig is:

(a) om te voldoen aan een wettelijke verplichting;

(b) om de rechten of eigendom van Metronom Health of aan haar gelieerde ondernemingen te beschermen en verdedigen;

(c) om in dringende omstandigheden te handelen om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de Website of het publiek te beschermen; of

(d) om te beschermen tegen wettelijke aansprakelijkheid.

Het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van informatie kan een overdracht van informatie naar een land inhouden dat andere wetten heeft betreffende persoonsgegevens. Dit wordt alleen gedaan ter bevordering van de doeleinden uiteengezet in dit privacybeleid. In die gevallen zullen we ervoor zorgen dat sterke waarborgen van toepassing zijn.

We zullen enkel uw persoonlijke gegevens bewaren zolang als nodig om te voldoen aan de doelen waarvoor we toestemming hebben, zoals beschreven in deze privacy beleid. Als u bijvoorbeeld niet langer een nieuwsbrief van ons wilt ontvangen, verwijderen we onmiddellijk uw e-mailadres van onze verzendlijst.

 

Correctie en afmelding

U kunt op elk moment gebruik maken van uw recht op toegang, rechtzetten en wissen van alle persoonlijke gegevens die betrekking hebben op u, of uw toestemming intrekken, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. U kunt zich afmelden voor elke campagne of communicatie voor direct marketing.

U kunt dit doen via de pagina Contact met ons opnemen - daarna zullen we de informatie bijwerken. Of via de Unsubscribe of vergelijkbare link in onze e-mail.

In het geval dat we uw persoonlijke gegevens op geautomatiseerde wijze verwerken als onderdeel van een service aan u of op basis van uw toestemming, dan heeft u ook het recht om een kopie van uw gegevens op te vragen in een gestructureerde, vaak gebruikt en machine-leesbaar (bekend als het recht op "dataportabiliteit"). Zulke verzoeken kunnen worden verzonden naar info@metronomhealth.com. Houd er rekening mee dat we om een identiteitsbewijs kunnen vragen alvorens aan uw verzoek te voldoen.

 

Veiligheid

Deze website neemt redelijke maatregelen om persoonlijke informatie te beschermen die u naar deze site verzendt en om deze te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. Houd er echter rekening mee dat de internettransmissies nooit volledig veilig zijn. Je mag niet:

• uploaden, posten, publiceren, distribueren of verzenden van informatie of materiaal dat een virus bevat, spyware of andere schadelijke componenten, of een embedded link, reclame, kettingbrieven of piramidesystemen van welke aard dan ook bevat; of

• de Website of de Services (of enige Site-inhoud, zoals gedefinieerd in de Gebruiksvoorwaarden) geheel of gedeeltelijk gebruiken, in strijd met toepasselijke wetgeving.

Website links

Deze website kan links of referenties naar andere websites bevatten waar dit privacybeleid niet van toepassing is. We raden u aan om het Privacybeleid te lezen van elke site die u bezoekt. U erkent en gaat ermee akkoord dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het verzamelen en gebruiken van uw informatie door zulke derde partijen niet onder onze controle.

Contacteer ons

Neem contact op met Metronom Health voor vragen, opmerkingen, verzoeken of bezorgdheden met betrekking tot dit privacybeleid.

Wijzigingen in dit privacybeleid

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. Het huidige beleid zal altijd op deze site worden gepost. Controleer dit regelmatig, en vooral voordat u persoonlijke gegevens verstrekt.

Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 23 mei 2018.


Alarm

U verlaat nu de website van Metronom Health, Inc. en voert een website van derden in waarover Metronom Health, Inc. geen controle heeft. Noch Metronom Health, Inc. noch haar dochterondernemingen of filialen zijn verantwoordelijk voor de inhoud van websites van derden die hyperlinks zijn van deze pagina of een hyperlink die op een hyperlink-website staat, of garanderen of onderschrijven de informatie, aanbevelingen, producten of diensten die worden aangeboden op websites van derden.

Voortzetten Annuleer